dolibarr  19.0.0-dev
margin Directory Reference

Directories

Files

file  agentMargins.php [code]
 Page des marges par agent commercial.
 
file  checkMargins.php [code]
 Check margins.
 
file  customerMargins.php [code]
 Page des marges par client.
 
file  index.php [code]
 Page d'index du module margin.
 
file  productMargins.php [code]
 Page des marges par produit.